Privacybeleid / Privacy policy / Datenschutz

Medallic Acoustics werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Persoonsgegevens kunnen voorkomen in emailberichten en op facturen.

1) Emailberichten
Persoonsgegevens die aan Medallic Acoustics verstrekt worden middels een emailbericht, inclusief het afzendende emailadres zelf, worden enkel gebruikt voor gevraagde services zoals levering en informatie. Indien de vraag is behandeld of de opdracht is uitgevoerd zullen alle persoonsgegevens verwijderd worden.
Bovendien zal nooit zonder toestemming een emailbericht of een persoonlijk gegeven aan derden worden verstrekt of doorgestuurd.

2) Facturen
Een factuur, die persoonsgegevens bevat, wordt enkel verstrekt aan de klant. Een digitale versie wordt opgeslagen in de administratie van Medallic Acoustics. Deze versie is enkel op vraag inzichtelijk voor overheidsinstanties waaraan ten aanzien van de verkoop verantwoording afgelegd dient te worden.
Deze versie van de factuur is opgeslagen in een beveiligd geautomatiseerd systeem welke het vestigingsadres van Medallic Acoustics niet zal verlaten.