Waar innovatie en
       emotie elkaar treffen
Creëer uw eigen geluid
                Muzikaliteit is de                        graadmeter

Filosofie

Medallic Acoustics focust zich op mogelijkheden en niet op beperkingen. Daarom wordt er gekozen voor drivers en materialen waarmee zo veel mogelijk uit een luidspreker gehaald kan worden. Deze onderdelen worden geselecteerd op hun goede eigenschappen. Hiermee worden de beste combinaties gemaakt.
Bij de ontwikkeling van het scheidingsfilter vindt een belangrijke fijnafstemming plaats. Waarden van de onderdelen voor het filter worden nauwkeurig bepaald, voor het mooiste, natuurlijkste en meest coherente geluid.Zolang er geen meetmethode bestaat voor de gehoorsmatige kwaliteit, is het gehoor het beste meetinstrument. De luidspreker is ook bedoeld om naar te luisteren, dus de luidspreker is 100% voltooid als de emotie in de muziek ervaren kan worden en stemmen en instrumenten zo natuurgetrouw mogelijk worden weergegeven.
Voor dit laatste zijn ook de oren gebruikt van andere ervaringsdeskundigen op het gebied van audio, waaronder meerdere Nederlandse versterkerfabrikanten.

De jarenlange ervaring heeft geleerd hoe deze natuurgetrouwe weergave het beste bereikt kan worden. De nodige concepten, volgens diverse principes zijn de uiteindelijke modellen van Medallic Acoustics voorgegaan. Dit heeft geresulteerd in ontwerpprincipes met zo veel mogelijk voordelen en zo weinig mogelijk nadelen, kortom: een goede basis voor een audioset.

De naam Medallic Acoustics is ook niet zomaar gekozen. De luidspreker moet als het ware een medaille verdienen.
Als de luidspreker voltooid is en voldoet aan de vooraf gestelde eisen, dan wordt de medaille, ofwel het merkplaatje van Medallic Acoustics, aangebracht.